Våra arborist-tjänster i norra Sverige

Vi erbjuder arboristtjänster såsom trädvård, trädfällning, naturvård, beskärning, utbildning och stubbfräsning i Luleå och hela Norrbotten.

trädfällning Luleå

Säker och effektiv markfällning eller komplicerad sektionsfällning i Luleå och Boden av certifierade arborister.

Beskärning av större träd och fruktträd med omsorg och kunskap om trädens anatomi, fysiologi och biologi.

Vi fräser bort stubbar på ett effektivt och skonsamt sätt i samarbete med en mycket erfaren och skicklig aktör.

Som utbildade arborister kan vi hjälpa till med naturvårdsåtgärder uppe i trädens kronor eller nere på marken i naturreservat, offentliga parker eller privata trädgårdar.

trädkonsultation

Vi hjälper till med att inventera och besikta enskilda träd eller stora bestånd i hela norra Sverige.

Vi hjälper er att själva ta hand om era träd med teoretiska genomgångar och praktiska övningar på era egna träd. 

Vi utför förökning och försäljning av fruktträd och bärbuskar i Luleå och Norrbotten.

Vi utför fruktträdsbeskärning i Luleå och hela norra Sverige med hantverksmässig omsorg och kunskap om trädens anatomi, fysiologi och biologi.