Professionell trädbedömning i Norrbotten

Vi hjälper privatpersoner, församlingar, föreningar och förvaltningar att inventera och besikta enskilda träd eller stora bestånd i hela norra Sverige.

Vi erbjuder tjänster såsom trädvård, trädfällning, beskärning, naturvård och trädkonsultation i Norrbotten

Trädbesiktning

När vi besiktar ett träd bedömer vi bland annat dess vitalitet och om det finns några strukturella svagheter, mekaniska skador eller biologiska skadegörare som kan innebära en säkerhetsrisk på platsen eller spridningsrisk till omgivande träd. 

Efter besiktning ger vi utlåtande med eventuella åtgärdsförslag eller kan upprätta en trädvårdsplan om så önskas.

Trädvärdering

Vi kan även hjälpa till med värdering av träd, t ex i samband med skadegörelse eller inför ett byggnadsprojekt. Vid trädvärdering använder vi oss av Alnarpsmodellen. 

Med 4 års studier och dubbel examen inom trädgård och trädvård, ISA-certifiering som arborist och kvalificerad att bedöma riskträd enligt TRAQ – Tree Risk Assessment Qualification har vi rätt kompetens att besikta dina träd.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att besikta eller värdera träd