Anpassad trädvårdskurs efter era behov

Vi hjälper er att själva ta hand om era träd med teoretiska genomgångar och praktiska övningar på era egna träd. 

Vi erbjuder anpassade kurser om trädvård

Vi hjälper er att själva ta hand om era träd med teoretiska genomgångar och praktiska övningar på era egna träd.

Den här tjänsten vänder sig främst till skötselpersonal för utemiljön runt flerbostadsfastigheter, kyrkogårdsförvaltning och liknande men kan anpassas efter era behov och önskemål. Kanske är ni en koloniförening som vill få tips om hur att beskära små träd eller tillverka nya genom olika förökningsmetoder?

Ni lär er grunderna om träd och buskars anatomi och fysiologi, introduktion till olika beskärningstekniker och vad ni bör vara uppmärksamma på ute bland era träd.

Kontakta oss - Vi skräddarsyr en kurs enligt era behov