Naturvård i Norrbotten

Som utbildade arborister kan vi hjälpa till med naturvårdsåtgärder uppe i trädens kronor eller nere på marken i naturreservat, offentliga parker eller privata trädgårdar i norra Sverige.

Vi erbjuder tjänster såsom trädvård, trädfällning, beskärning, rådgivning och naturvård i Norrbotten

Naturvård i känsliga miljöer

Som utbildade arborister kan vi hjälpa till med naturvårdsåtgärder uppe i trädens kronor eller nere på marken. 

Det kan handla om att gynna vissa arter framför andra, skapa bo- och viloplatser för fåglar, fladdermöss och insekter eller göra naturvärdesbedömningar inom ett område.

Exempel på detta kan vara att skapa stående död ved genom högkapning eller ringbarkning av toppar, såga håligheter i träd eller gynna lövträd som asp, björk och sälg framför gran och tall.

Med våra skonsamma manuella metoder kan detta lika väl göras i naturreservat som i offentliga parker eller privata trädgårdar.

Kontakta oss om du har frågor eller du behöver hjälp med naturvård