Fruktträds­beskärning i Norrbotten

Vi utför fruktträdsbeskärning i Luleå och hela norra Sverige med hantverksmässig omsorg och kunskap om trädens anatomi, fysiologi och biologi.

Vi erbjuder arboristtjänster såsom trädvård, naturvård, trädfällning och beskärning av fruktträd i Norrbotten

Omsorgsfull beskärning av fruktträd i norra Sverige

Fruktträd är en stor passion för oss! Vi hjälper dig att beskära unga nyplanterade träd eller stora gamla träd för att de ska vara välmående och få bra förutsättningar att ge fin frukt. 

Efter dina önskemål och trädets förutsättningar anpassar vi beskärningen för bästa resultat.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att beskära dina fruktträd